بزرگ ترین پایانه راه آهن آسیا چگونه است؟
2022/06/20 11:28:37

  

روز دوشنبه 20 ژوئن (30 خرداد) پس از چهار سال اصلاح و بازسازی، ایستگاه قطار «فِنگ تای» با یک قرن قدمت، با نما و شکل جدید افتتاح و راه اندازی شد.

ایستگاه قطار بازسازی شده «فِنگ تای» پکن بزرگ ترین پایانه راه آهن در آسیا محسوب می ‌شود که قطارهای چندین مسیر از جمله قطار تندرو پکن- گوانگ جوئو و قطارهای معمولی پکن- شانگهای و پکن- کولون (Kowloon) از این پایانه ورود و خروج می کنند.

بزرگ ترین پایانه راه آهن آسیا واقعا چگونه است؟ چه تجهیزات خدماتی در داخل این ایستگاه موجود است؟ با هم ببینیم!

  • 2022/06/20 11:28:37
  • GMT+08:00
  • /