چهاردهمین نشست سران بریکس به میزبانی رهبر چین
2022/06/17 10:46:40

شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین، 23 ژوئن، ریاست چهاردهمین نشست سران بریکس را برعهده خواهد گرفت. این نشست به صورت ویدئویی و با موضوع "ایجاد روابط مشارکتی با کیفیت بالا وعصر جدید توسعه جهانی" برگزار خواهد شد.

رئیس جمهور چین، همچنین 24 ژوئن میزبان گفتگوی سطح بالا در مورد توسعه جهانی در پکن خواهد بود. رهبران کشورهای عضو بریکس و رهبران کشورهای صاحب بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه در این نشست شرکت خواهند کرد.

شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به صورت ویدیویی در مراسم افتتاحیه مجمع تجاری بریکس که روز 22 ژوئن برگزار خواهد شد نیز شرکت و سخنرانی خواهد کرد.

  • 2022/06/17 10:46:40
  • GMT+08:00
  • /