کمک سیستم آبیاری هوشمند به افزایش تولیدات غلات در چین
2022/06/17 15:07:44

 

در سال جاری میلادی، در مناطق عمده حاصلخیز غلات چین از جمله استان هه نان، شان دونگ، هه بی، فناوری جدید آبیاری هوشمند برای حدود 700 هزار هکتار مزرعه مورد استفاده قرار گرفت که به افزایش تولیدات غلات در این مناطق بسیار کمک کرده است.

به گزارش رسیده، با استفاده از این سیستم هوشمند، میزان تولید غلات برای هر هکتار مزرعه حدود 15 درصد افزایش یافته و 20 تا 30 درصد آب صرفه جویی شده است.

  • 2022/06/17 15:07:44
  • GMT+08:00
  • /