نظرسنجی آنلاین ایالات متحده: از نگاه حدود نیمی از آمریکایی ها در آینده ایالات متحده دیگر یک کشور دموکراسی نخواهد بود
2022/06/17 16:09:58

یاهو نیوز و شبکه نظرسنجی افکار عمومی روز 15 ژوئن به طور مشترک یک نظرسنجی منتشر کردند. نتایج نشان می دهد که 49 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که ایالات متحده در آینده دیگر کشوری دموکراتیک نخواهد بود و 46 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که به احتمال زیاد در طول عمر خود شاهد جنگ داخلی در آمریکا خواهند بود. هنگامی که از پاسخ دهندگان جمهوری خواه و دموکرات در مورد دلایل سقوط دموکراسی پرسیده شد، هر کدام طرف دیگر را متهم کرد.

نشست رسیدگی به اغتشاشات در کنگره آمریکا به صحنه ای برای انتقاد متقابل دو حزب و محاسبه دو طرف تبدیل شد.

امروزه مشکلات اجتماعی مانند رواج «برتری سفیدپوستان» و گسترش خشونت با اسلحه در ایالات متحده بیش از پیش برجسته می شود و روز به روز بیشتر مردم آمریکا به انتظارات بدبینانه نسبت به آینده دموکراسی آمریکایی روی می آورند.

  • 2022/06/17 16:09:58
  • GMT+08:00
  • /