مذاکرات شورای امنیت سازمان ملل درباره همکاری های سازمان ملل و اتحادیه اروپا
2022/06/17 15:18:54

شورای امنیت سازمان ملل پنج شنبه ۱۶ ژوئن/ ۲۶ خرداد نشست علنی درباره همکاری های این سازمان با اتحادیه اروپا برگزار کرد که در جریان آن، دای بینگ معاون نماینده دایم چین در سازمان ملل در سخنان خود 3 پیشنهاد همکاری مطرح کرد.

وی گفت: در حالی که اوضاع بین المللی شاهد تغییرات پیچیده و بغرنج و افزایش عوامل بی ثبات و غیر مشخص شده است، چین همواره از توسعه مشارکت بین سازمان ملل و اتحادیه اروپا و رویارویی مشترک طرفین با چالش هایی امنیتی سنتی و غیر سنتی حمایت می کند. همکاری های مربوط باید طبق سه اصل مهم اجرا شود که به شرح زیر است:

اول: عملی ساختن چندجانبه گرایی واقعی.

دوم: پایبندی به مفهوم امنیت مشترک. تمام بشریت یک جامعه با امنیت مشترک است و نگرانی های امنیتی همه کشورها به یک اندازه مهم و وابسته به یکدیگر است.

سوم: پیشبرد سه رکن سازمان ملل که عبارتست از، امنیت، توسعه و حقوق بشر.

معاون نماینده دایمی چین در سازمان ملل تاکید کرد: چین همواره به توسعه مناسبات خود با اتحادیه اروپا، نقش مهم این اتحادیه در امور بین المللی و منطقه ای اهمیت می دهد و همواره اتحادیه اروپا را نیرویی مهم در روند چندجانبه گرایی جهان می داند. چین از اتحادیه اروپا انتظار دارد و از آن حمایت می کند تا کمک های بیشتری در رسیدگی به چالش های مختلف جهانی داشته باشد، همچنین از اتحادیه اروپا برای تزریق ثبات بیشتر به جهان متلاطم و در حال تغییر استقبال می کند.

  • 2022/06/17 15:18:54
  • GMT+08:00
  • /