یانگ جیه چی ریاست دوازدهمین نشست نمایندگان عالی بریکس در امور امنیتی را بر عهده گرفت
2022/06/16 09:54:46

 


یانگ جیه چی، عضو دفتر سیاسی و مدیر دفتر کمیسیون روابط خارجی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، ریاست دوازدهمین نشست نمایندگان عالی بریکس در امور امنیتی را که روز 15 ژوئن در پکن برگزار شد، برعهده گرفت. وی در این نشست ویدیویی تاکید کرد: کشورهای بریکس باید همواره به روحیه بریکس یعنی "باز و فراگیر بودن، همکاری و برد- برد" پایبند باشند. با قاطعیت از منافع مشترک تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه محافظت کنند، از رهنمودهای سیاسی رهبران پنج کشور پیروی کرده و کارهای آماده سازی برای چهاردهمین نشست رهبران بریکس را به خوبی پیش برند.

یانگ جیه چی تاکید کرد که کشورهای بریکس در جریان تاریخی ظهور جمعی کشورهای بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه گرد آمده اند.

این نشان دهنده جهت تکامل و تعدیل ساختار جهانی و نظم بین المللی است. باید روند روزگار را دنبال کرد و به تحولات زمان پاسخ داد و ثبات و انرژی مثبت بیشتری به اوضاع آشفته بین المللی تزریق کرد.

  • 2022/06/16 09:54:46
  • GMT+08:00
  • /