نماینده چین: دستیابی به صلح بهترین راه حفاظت از زنان است
2022/06/16 16:17:33

 

«دای بینگ» معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل روز چهارشنبه 15 ژوئن (25 خرداد) در جلسه علنی شورای امنیت با موضوع «زنان، صلح و امنیت» گفت: دستیابی به صلح بهترین راه حفاظت از زنان است چر که آنان جزو گروه‌های آسیب‌پذیری هستند که از درگیری‌های نظامی آسیب می‌بینند.

وی افزود: واکنش به بحران و کمک بشردوستانه نباید نهایت تلاش‌ها باشد. جامعه بین‌المللی باید مسیر بنیادین راه حل سیاسی، تلاش برای ریشه‌کنی دلایل درگیری و افزایش تلاش‌ها برای ارتقاء صلح را ادامه دهد.

دای با اشاره به مصائب زنان و کودکان در درگیری اوکراین گفت که چین اتحادیه اروپا را تشویق می‌کند تا نقش محوله خود را انجام داده و شرایط را برای انجام مذاکرات مستقیم میان طرف‌های مرتبط و احیای صلح، مهیا کند.

معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل تاکید کرد که پیشبرد انگیزه و هدف زنان از محیط سیاسی ثابت قابل تفکیک نیست.

وی افزود: احترام به حاکمیت و مالکیت تمام کشورها امری ضروری است و با مداخلات خارجی و تحمیل راه‌حل‌های غیربومی باید مخالفت شود.

دای با اشاره به چالش‌های روزافزونی که زنان با آن مواجه هستند بر اهمیت توسعه نیز تاکید کرد.

این دیپلمات چینی تصریح کرد: سازمان ملل و دیگر سازمان‌های منطقه‌ای باید برای توسعه اولویت قائل باشند و تلا‌َ‌ش‌های بیشتری به منظور پرداختن به فقر زنان، کمک به آنها برای رهایی از فقر و گرسنگی، دستیابی به استقلال اقتصادی و ایجاد شرایط مطلوب برای آنها در جهت مشارکت موثر در روند صلح، انجام دهند.

 

 

  • 2022/06/16 16:17:33
  • GMT+08:00
  • /