کشف گورهای 600 ساله در جی نان
2022/06/16 16:20:19

کارگران در محل احداث یک ساختمان در شهر جی نان واقع در سواحل شان دونگ، مجموعه ای از گورهای قدیمی را کشف کردند که به گفته باستان شناسان بخشی از یک گورستان خانوادگی مربوط به 600 سال پیش و در دوران دودمان پادشاهی یوان چین است.

  • 2022/06/16 16:20:19
  • GMT+08:00
  • /