سفید ها و سیاه ها
2022/06/16 17:27:25

استفاده از بِه‌واژه‌هابه جای واژه‌هایی که در ذهن مخاطبان با احساسات و عواطف منفی گره خورده‌اند یکی از تکنیک‌های مرسوم رسانه‌ها و دولتمردان غربی برای لاپوشانی رویدادهایارفتارهای منفی خودشان است. در مقابل، این رسانه ها در برابر رویداد ها و رفتار های دیگر کشورها از سیاه ترین و منفی ترین واژه ها استفاده می کنند. 

در رویدادهای مربوط به خودشان، از سفیدشویی و در رویدادهای مربوط به دیگران، از سیاهنمایی استفاده می کنند.

نظام سلطه با سلطه گری بر واژه ها، دست به فریب اذهان مخاطبان در رسانه های خود می زند. رسانه های غربی با سالها تحریف و دستکاری در واقعیت، به  تجربه های بیشماری در این مورد دست یافته اند.

زمانی که طالبان و القاعده در جهت منافع آمریکا می‌جنگیدند به آنها «مبارزان آزادیخواه» گفته  می‌شد؛ زمانی که  آمریکا به عراق تجاوز می‌کرد، آن را «جنگ مدافعانه» توصیف می‌کردند.

پس از افشای برنامه سازمان سیا برای شکنجۀ عراقی ها در زندان‌های «بگرام»، «گوانتانامو» و «ابوغریب»، دولتمردان و رسانه‌های غربی به جای عبارت شکنجه از «تکنیک‌های ارتقاءیافته بازجویی» استفاده کردند.

آمریکا در استفاده از این کار سابقه ای طولانی دارد. وقتی در حملات تجاوزکارانه آن غیرنظامیان کشوری کشته می‌شوند، به جای «کشتن»، از عبارت «ایجاد آسیبهای جانبی» برای توصیف این واقعه استفاده می‌کند. و بر اساس آن، پنتاگون سربازان عامل کشتار را بی گناه اعلام می‌کند

با ادامه درگیری بین روسیه و اوکراین، این رفتار موذیانه هم شدت گرفت. در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توئیتر، فعالیتهای حسابهای رسانه‌ها و نهادهای روسیه محدود می شود. غربی ها به این روش «کنترل اطلاعات» می گویند؛ اگر این اتفاق در جای دیگری می افتاد،  بدون شک به آن، «سانسور اطلاعات» گفته می شد.

پس از  تظاهرات اعتراضیِ گسترده به کشته شدن جورج فلوید سیاهپوستِ آمریکایی به دست پلیس آمریکا، رسانه های آمریکایی از معترضین با عبارت آشوبگر نام می برند، اما در آشوب ها و اغتشاشات هنگ کنگ، آشوبگران هنگ کنگی، آزادیخواه نامیده می شوند.

بر همین اساس، متنفذان نزدیک به حکومت آمریکا «کارآفرین» هستند اما متنقذان نزدیک به روسیه «الیگارش»

رفتار روسیه، «استبدادی» است اما رفتار آمریکا «نظم و قانون»

روسیه به «سرکوب مخالفان» متوسل می‌شود اما آمریکا «کنترل شورش» انجام می‌دهد.

و این ها نمونه هایی بود از تحریف و روکش کردن واقعیت ها در رسانه های غربی. رفتاری که هر روزه  آن را می توان مشاهده کرد.

  • 2022/06/16 17:27:25
  • GMT+08:00
  • /