معاون نماینده دایم چین در سازمان ملل متحد: دستیابی به صلح بهترین محافظت از زنان است
2022/06/16 12:26:07

دای بینگ، معاون نماینده دایم چین در سازمان ملل متحد در یک بحث آزاد شورای امنیت درباره زنان، صلح و امنیت که روز 15 ژوئن برگزار شد، گفت: دستیابی به صلح بهترین محافظت از زنان است.

دای بینگ خاطرنشان کرد: اولین قربانیان درگیری های مسلحانه زنان و سایر گروه های آسیب پذیر هستند. پاسخ به بحران و کمک های بشردوستانه پایان تلاش ها نیست و جامعه بین المللی باید به جهت اساسی حل و فصل سیاسی پایبند باشد و برای از بین بردن منابع ریشه ای درگیری ها کوشش کند.

دای بینگ هنگام صحبت در مورد وضعیت زنان و کودکان در درگیری اوکراین گفت که چین اتحادیه اروپا را مورد تشویق قرار می دهد تا نقش خود را ایفا کند و شرایطی را برای طرف های مربوط فراهم آورد تا مستقیما مذاکره کنند و صلح را بازگردانند. وی افزود که کشورش از اقدامات هماهنگ سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کشورها در مناطق مربوط برای اطمینان از ایمنی جانی و مالی و نیازهای اولیه بشردوستانه غیرنظامیان اوکراینی حمایت می‌کند.

دای بینگ گفت: پیشرفت در امور زنان از یک محیط سیاسی باثبات جدایی ناپذیر است. از سال گذشته، وضعیت سیاسی بسیاری کشورها از آسیا تا آفریقا دستخوش تغییرات مهمی شده است که در میان آن می توان به واکنش زنجیره‌ای ناشی از خروج عجولانه نیروهای خارجی و بروز درگیری‌های ناشی از ناهماهنگی مدل‌های حکمرانی خارجی اشاره کرد.

وی ادامه داد: جامعه بین المللی در حالی که نگران از بین رفتن حقوق زنان و کاهش برابری جنسیتی است، باید ببیند که حمایت از کشورهای مربوط در کاوش در مسیر توسعه متناسب با شرایط ملی آن ها تنها راه این کشورها برای حفظ ثبات سیاسی است.

  • 2022/06/16 12:26:07
  • GMT+08:00
  • /