بیانیه 69 کشور جهان علیه مداخله در امور داخلی چین؛ مخالفت با سیاسی‌سازی حقوق بشر
2022/06/15 14:57:40

گروهی از کشورها روز سه شنبه 14 ژوئن (24 خرداد) اعلام کردند موضوعات مرتبط با شین جیانگ، هنگ کنگ و تبت، موضوعات داخلی چین هستند و مخالفت خود با سیاسی‌سازی حقوق بشر، استانداردهای دوگانه و مداخله در امور داخلی چین به بهانه حقوق بشر را ابراز نمودند.

69 کشور از سراسر جهان طی بیانیه‌ای مشترک که نماینده کوبا آن را در پنجاهمین نشست «شورای حقوق بشر سازمان ملل»، قرائت کرد، تاکید نمودند که احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشورها و عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل، نشان‌ دهنده عرف‌های اساسیِ حاکم بر روابط بین‌الملل است.

بیانیه مذکور می‌افزاید: ما معتقدیم که تمام طرف‌ها باید از اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحده پیروی کرده، به اصول جهان‌شمولی، بی‌طرفی، بی‌غرضی و عدم انتخاب طرفین درگیری، و احترام به حق مردم تمام کشورها برای انتخاب مستقل مسیر توسعه طبق شرایط ملی خودشان، پایبند باشند.

بر اساس این بیانیه مشترک، تمام ابعاد حقوق بشر باید با تاکید یکسانی به آنها پرداخته شود؛ یعنی با اهمیت دادن کافی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به‌یژه حق توسعه.

بیانیه فوق همچنین تصریح می‌کند بشریت در دوران کنونی با چالش‌های متعددی از جمله پاندمی کووید-19 مواجه است. جامعه بین‌المللی باید با رعایت چندجانبه‌گرایی،‌ تقویت همبستگی و هماهنگی و پاسخ مشترک به چالش‌های جهانی،‌ صلح و توسعه جهان را به پیش برده و از حقوق بشر حمایت و آن را ارتقا بخشد.

  • 2022/06/15 14:57:40
  • GMT+08:00
  • /