ابر ماه
2022/06/15 16:01:25

شامگاه سه شنبه 14 ژوئن، ماه کامل در  بسیاری از  مناطق چین دیده شد.  آن یک ماه کامل معمولی نبود. ماهی که شامگاه سه شنبه ظاهر شد، ماه کامل حضیضی بود که به آن "ابر ماه" هم می گویند.  در فرآیند چرخش ماه به دور زمین، فاصله آن از زمین گاهی اوقات دور  و گاهی نزدیک است. در نزدیک ترین حالت فاصله آن حدود 350 هزار و در دورترین حدود 400 هزار کیلومتر است. طبق مشاهدات نجومی، قطر ماه کامل در نقطه نزدیک ترین فاصله نسبت به دورترین نقطه 14 درصد بزرگ تر و سمت پیدای آن نیز 30 درصد بزرگ تر است.


  • 2022/06/15 16:01:25
  • GMT+08:00
  • /