آموزش بیش از 600 هزار دانشجوی دکترا و 6.5 میلیون دانشجو در مقطع کارشناس ارشد در 10 سال گذشته در چین
2022/06/15 10:51:51

 

پس از برگزاری هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در سال 2012، ساختار رشته های تخصصی و آموزش نیروهای مستعد در چین به طور مستمر تکمیل شده و بیش از 600 هزار دانشجوی دکترا و 6.5 میلیون دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در بیش از 800 موسسه و آموزشگاه عالی آموزش دیده و فارغ التحصیل شده اند که خدمات شایسته برای توسعه اقتصادی و اجتماعی چین ارایه داده اند.

به گزارش رسیده، رشته های علمی و فنی در چین در 10 سال گذشته کامل تر شده و تقریبا تمامی زمینه های اصلی مربوط به توسعه اقتصادی و اجتماعی را شامل می شود.

همچنین به دنبال پیشبرد همه جانبه در زمینه آموزش و پرورش در چین، اساتید برای آموزش دکترا و فوق لیسانس در چین از 298 هزار نفر در سال 2012 به 557 هزار نفر در سال 2021 افزایش یافته است.

  • 2022/06/15 10:51:51
  • GMT+08:00
  • /