انواع گیاه مورد استفاده در چین برای بیابان زدایی
2022/06/15 16:00:50

17 ژوئن مصادف با بیست و هشتمین روز جهانی بیابان زایی و مبارزه با خشکسالی است و موضوع امسال این رویداد «رستاخیز مشترک از خشکسالی» است. بیابانی شدن یک مشکل مشترک جهانی در زمینه مدیریت زیست محیطی است. چین اهمیت زیادی برای بیابان زایی قائل است. از سال 2019، نرخ بیانبانی شدن زمین های چین از افزایش سالانه 10400 کیلومتر مربع زمین بیابانی در پایان قرن بیستم به کاهش سالانه 2424 کیلومتر مربع زمین بیابانی در سال 2019 رسیده و به عبارت دیگر، چین نخستین کشور دنیا است که موفق به پایان دادن به روند بیابان زایی در سرزمین خود شده است.

در فرآیند کنترل بیابانی شدن زمین، گیاهان گوناگون نقش حیاتی دارند. در این اینجا نگاهی می‌اندازیم به انواع گیاهانی که چین در بیابان زدایی از آنها استفاده می‌کند.

هالوکسیلون

بید بیابانی

پده

کاراگان

سنجد

سنجد تلخ

خارشتر

  • 2022/06/15 16:00:50
  • GMT+08:00
  • /