چین به نمایندگی از بیش از 30 کشور از همه طرف ها خواست تا چندجانبه گرایی را در زمینه حقوق بشر ترویج کنند
2022/06/15 11:19:08

 

چن شو، نماینده دایم چین در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو و سایر سازمان‌های بین‌المللی در سوئیس، در پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز ۱۴ ژوئن/ ۲۴ خرداد به نمایندگی از بیش از 30 کشور سخنرانی مشترک کرد و از همه خواست تا در زمینه حقوق بشر چندجانبه گرایی را ترویج کنند و به طور مشترک سلامت آرمان بین المللی حقوق بشررا ارتقا بخشند. 

در بیانیه مشترک با اشاره به این که در سال های اخیر سیاست زدگی و تقابل شورای حقوق بشر افزایش یافته و اطلاعات نادرست بیداد می کند که به طور جدی از هدف اصلی شورای حقوق بشر منحرف شده است، عمیقا ابراز نگرانی شد. این بیانیه آورده است، نهادهای چندجانبه حقوق بشر باید سکویی برای گفت و گوی مشارکتی باشند، نه محل رویارویی و تفرقه افکنی. همه طرف‌ها باید چندجانبه‌گرایی را در زمینه حقوق بشر ترویج کنند، از اصول جهان‌شمولی، بی‌طرفی، غیرانتخابی و غیرسیاسی بودن حمایت کنند و مشترکا توسعه سالم آرمان بین‌المللی حقوق بشر را ترویج کنند.

در سخنرانی مشترک چهار پیشنهاد مطرح شد: اول، پایبندی به انصاف و عدالت. سازوکارهای چندجانبه حقوق بشر باید از اهداف و اصول منشور ملل متحد تبعیت کنند، ارزش های مشترک همه بشریت را ترویج کنند، با سیاسی کردن و ابزاری کردن موضوعات حقوق بشری مخالف باشند و با «استانداردهای دوگانه» و مداخله در امور داخلی اعضا به بهانه حقوق بشر مخالفت کنند. دوم، پایبندی به صراحت و فراگیری است. طرف‌های مختلف باید همبستگی را تقویت کنند، گفت‌وگو و همکاری سازنده را بر اساس برابری و احترام متقابل داشته باشند، اجماع را گسترش دهند، اختلافات را کاهش دهند، از یکدیگر بیاموزند و با هم پیشرفت کنند. سوم، حفظ عینیت و انصاف است. سازوکارهای چندجانبه حقوق بشر باید بر اساس اطلاعات واقعی و عینی باشد، به حاکمیت هر کشور احترام بگذارند، به مسیر توسعه حقوق بشر که هر کشور با توجه به شرایط ملی خود انتخاب کرده است، احترام بگذارند و بر اساس احترام به خواست کشورها، کمک های فنی ارایه دهند. چهارم، رعایت انصاف منطقه ای است. ترکیب پرسنلی سازوکارهای حقوق بشر چندجانبه مانند کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازوکارهای ویژه باید منعکس کننده اصل توزیع عادلانه جغرافیایی باشد، استعدادهای کشورهای در حال توسعه را جذب کنند و نماینده واقعی سازوکارهای چندجانبه حقوق بشر باشند.

  • 2022/06/15 11:19:08
  • GMT+08:00
  • /