عکاسان با عکاسی از شین جیانگ طی ده ها سال، تحول این منطقه و بهبود زندگی مردم شین جیانگ را نشان می دهند
2022/06/15 11:49:07

هنگامی که در مورد توسعه منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ در شمال غربی چین صحبت می شود، به ویژه در دهه گذشته، معمولا یک رشته اعداد و ارقام در مورد رشد سریع تولید ناخالص داخلی و درآمد فردی، یا موفقیت بزرگ و رونق امور فرهنگی ارایه می شود.


اما راه دیگری برای درک واضح تر از شکوفایی منطقه هم وجود دارد و آن از طریق قدرت عکس و تصویر است.  لیو شین و بای یون یی، خبرنگاران گلوبال تایمز با دو عکاس از ارومچی و ختن صحبت کردند که آثار عکاسی خود و روایتشان از چگونگی ثبت عکس ها و تغییرات منطقه و زندگی شاد ساکنان محلی را به اشتراک می گذارند.


  • 2022/06/15 11:49:07
  • GMT+08:00
  • /