جنگ سرد جدید آمریکا علیه چین؛ رمز موفقیت یا دستورالعمل فاجعه؟!
2022/06/15 09:57:02

وب سایت «شیکاگو تریبیون» آمریکا چندی پیش در مقاله ای تحت عنوان «فاجعه جنگ سرد واشنگتن علیه پکن»، اگرچه مقامات دولت بایدن بارها اعلام کرده‌ اند که ایالات متحده سیاست "ابهام راهبردی" در دفاع از تایوان را رها نکرده اما بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرد که پکن "بزرگترین چالش" برای نظام بین المللی به رهبری ایالات متحده است و باید با شکل دادن به یک "فضای راهبردی" اطراف پکن، رفتار جهانی چین را محدود کرد.

اشتباه بایدن و گروهش استفاده از راهبرد مهار ایالات متحده در دوران جنگ سرد، به عنوان ابزاری برای حل مشکل روند رو به افزایش خصومت در روابط آمریکا با چین بود.

در واقع، واشنگتن با آغاز یک جنگ سرد علیه پکن، یک فاجعه را در سیاست خارجی ایالات متحده با شرق آسیا رقم زد.

در 25 سال اول جنگ سرد، آسیا برای سیاستگذاران ایالات متحده یک دردسر "آغشته به خون" بود.

هری ترومن، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، در سال 1950 مجوز مداخله نظامی در شبه جزیره کره را صادر کرد که واکنش نظامی چین را به دنبال داشت و منجر به عواقب پرهزینه شد.

در دهه 1950، مقامات ایالات متحده از راهکار "انزوای هسته ای" علیه چین استفاده کردند که سیاستگذاران چینی را وادار کرد تا نیروی بازدارنده هسته ای خود را توسعه دهد.

پس از آن جنگ ویتنام آغاز شد که از جنگ کره خیلی وحشتناک تر بود و هنگامی که جنگ پایان یافت نیز رهبران آمریکایی  به هیچ یک از اهداف خود نرسید.

پس از چندین دهه شکست، آخرین نسل از "جنگجویان نسل جنگ سرد" آمریکا سرانجام فهمیدند که توسل به زورعلیه چین تنها به شکست ختم خواهد شد.

در شرایط کنونی، «رقابت اَبَرقدرت‎ها» میان چین و آمریکا در اقیانوس آرام باعث می شود که منطقه خیلی ساده تر از گذشته شاهد بی‌ثباتی و درگیری شود. مشاوران تندرو بایدن باید بدانند که جنگ سرد رمز موفقیت آنان نیست و نسخه‌ای خواهد بود که تنها به فاجعه می‌انجامد.

قرن بیست و یکم به چارچوب جدیدی برای مقابله با یک جهان ناآرام نیاز دارد و دیپلماسی و همکاری همه جانبه شروع خوبی برای آن خواهد بود.

  • 2022/06/15 09:57:02
  • GMT+08:00
  • /