ببر سفید کمیاب در باغ وحش ملی بنگلادش به دنیا آمد
2022/06/15 11:51:34

دو توله ببر بنگال روز دوشنبه در حال بازی با یکدیگر در محوطه ببرها در باغ وحش داکا، باغ وحش ملی بنگلادش دیده شدند. رنگ یکی از توله های دوماهه به دلیل کمبود رنگدانه های فئوملانین سفید کمیاب است.

  • 2022/06/15 11:51:34
  • GMT+08:00
  • /