مدیر کل فائو: درگیری روسیه و اوکراین برداشت مواد غذایی در سال 2023 را تهدید می کند
2022/06/14 10:22:15

 

  در صد و هفتادمین نشست شورای فائو که 13 ژوئن/ 23 خرداد افتتاح شد، چو دونگ یو، مدیر کل فائو گفت که کشاورزی یکی از کلیدهای صلح و امنیت پایدار است. درگیری بین روسیه و اوکراین صادرات مواد غذایی و خوراک و کود را کاهش داده است که موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده و برداشت غلات در سال 2023 را مورد تهدید قرار داده است. وی خواستار افزایش اقدامات بشردوستانه برای پیشبرد صلح و توسعه شد.

چو دونگ یو کارها و دستاوردهای فائو در سال جاری میلادی را مرور کرد و در خصوص تاثیر درگیری روسیه و اوکراین بر امنیت غذایی جهانی گفت که باید تحلیل های بیشتر و اقدامات مناسب انجام شود.

 برای این منظور، چو دونگ یو بر اهمیت باز نگه داشتن سیستم تجارت جهانی کشاورزی تاکید کرد و اطمینان حاصل کرد که صادرات محصولات کشاورزی بدون محدودیت است و مشمول مالیات نمی شود.

وی بر افزایش سرمایه گذاری در کشورهایی که به شدت تحت تاثیر افزایش فعلی قیمت مواد غذایی هستند تاکید کرد و همچنین گفت: کاهش هدر رفت و ضایعات مواد غذایی؛ استفاده بهتر و موثرتر از منابع طبیعی به‌ویژه آب و کودها و تمرکز بر نوآوری‌های تکنولوژیکی و اجتماعی لازم است که می‌تواند به طور قابل توجهی شکست‌های بازار کشاورزی را کاهش دهد.

  • 2022/06/14 10:22:15
  • GMT+08:00
  • /