وزارت خارجه ایران: تمام اقدامات ایران از لحاظ فنی برگشت‌پذیر است
2022/06/14 09:09:02

 

خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد: اگر توافق در وین نهایی شود تمام اقدامات ایران از لحاظ فنی برگشت پذیر است.

خطیب زاده گفت: آنچه ایران در کاهش تعهدات برجامی خود انجام داده در پاسخ به اقدامات طرف مقابل بوده است. سال‌هاست که برجام برای ایران کار نکرده و توافق منافع اقتصادی برای مردم ایران نداشته است. 

یک مقدار طرف‌های مقابل این روزها را تحمل کنند که برخی ابعاد فنی آن کاهش یابد و آن‌ها ببیند کاهش تعهدات یعنی چه. اگر توافق فردا در وین نهایی شود تمام اقدامات ایران از لحاظ فنی برگشت پذیر است.

آنچه برگشت‌ناپذیر است، تروریسم اقتصادی آمریکا و آن‌هایی که همراهی با آمریکا کردند. دردی که بر مردم ایران اعمال کردند برگشت ناپذیر است. 

آن‌ها باید تمرکز خود را برای به نتیجه رسیدن توافق انجام دهند. توافق در دسترس و ممکن است.

اگر آمریکا دو کار کند، اول این‌که از این توهم اهرم‌سازی عبور کند و دوم این‌که بپذیرند به تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ برگردند، همین فردا می‌توانیم به وین برویم و توافق را نهایی کنیم.

  • 2022/06/14 09:09:02
  • GMT+08:00
  • /