بخش تولید چین برای آموزش و بکارگیری کارکنان ماهر برنامه‌ریزی می‌کند
2022/06/14 14:48:52

چین بر اساس یک برنامه دولتی در صدد تسریع روند آموزش و بکارگیری کارکنان ماهر واجد شرایط و برطرف کردن نیاز فوری صنعت تولید این کشور و ارتقای توسعه با کیفیت است.

چین بر اساس طرحی که روز دوشنبه توسط سه نهاد دولتی این کشور از جمله وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی صادر شد، از سال 2022 تا 2025 در سطح ملی به تشکیل پایگاه‌های آموزشی برای پرورش پرسنل بسیار ماهر و همچنین ارتقای فناوری و بهبود کیفیت در بخش تولید خواهد پرداخت.

همچنین چین بر اساس این برنامه، یارانه‌های دولتی متعددی را برای آموزش پرسنلی که نیاز فوری به آنها وجود دارد افزایش می دهد و سازوکار تشویقی برای این استعدادها را بهبود می‌بخشد.

  • 2022/06/14 14:48:52
  • GMT+08:00
  • /