گشایش دوازدهمین نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در ژنو
2022/06/13 12:06:00

دوازدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی روز یک شنبه در مقر این سازمان در ژنو گشایش یافت.

این کنفرانس از 12 تا 15 ژوئن برگزار می شود.

  • 2022/06/13 12:06:00
  • GMT+08:00
  • /