محمد تورسونجان: زادگاه من کاشغر رنگارنگ در شین جیانگ است
2022/06/13 17:00:30

محمد تورسونجان محمدامین ۲۷ ساله یک نقاش است که در شهر قدیمی کاشغر، شین جیانگ بزرگ شده است. او در سن 10 سالگی نقاشی یاد گرفت و بعدا برای تحصیل در رشته هنر وارد دانشگاه تربیت معلم شین جیانگ شد.


شهر باستانی کاشغر در جنوب غربی شین جیانگ، با قدمتی حداقل 400 ساله، بزرگ ترین منطقه مسکونی با ساختمان های گلی است که هنوز در جهان مورد استفاده قرار می گیرد. در سال های اخیر با شروع پروژه نوسازی شهر قدیم کاشغر، شهر قدیمی زیباتر و تمیزتر شده است. این جوان شین جیانگی نیز پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه برای افتتاح گالری اش به زادگاهش بازگشت.


رونق صنعت گردشگری در کاشغر فرصت های تجاری زیادی برای محمد تورسونجان فراهم آورده است. در خیابانی که تورسونجان گالری دارد، ۴۰ گالری شبیه او ‌هم فعال است، بر همین اساس این خیابان «خیابان نقاشی رنگ و روغن» نام گرفت.

از نگاه او، با استقبال بیشتر جوانان، کاشغر باستانی با نشاط و شاداب تر می‌شود.


  • 2022/06/13 17:00:30
  • GMT+08:00
  • /