ادامه بهبود اوضاع حمل و نقل بار چین
2022/06/13 13:56:08

 

طبق تازه ترین داده ها، پس از آغاز ماه مه سال جاری میلادی میزان حمل و نقل ریلی چین در سطح بالا حفظ شده و از طریق خط آهن سراسر کشور جمعا ۳۴۰ میلیون تن کالا حمل و نقل شده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته۶.۶ درصد افزایش دارد. از سوی دیگر، میزان حمل و نقل از طریق اتوبان و بزرگراه به حدود ۹۰ درصد سطح عادی بازگشته است. ظرفیت باربری بنادر اصلی نیز به شیوه ای منظم بهبود یافته و آبراه های کلیدی هموار و کارآمد باقی مانده اند.

  • 2022/06/13 13:56:08
  • GMT+08:00
  • /