در چین مناطقی وجود دارد که زیبایی آن را همچون سرزمین پریان می کنند.
2022/06/13 17:01:25

  در فصل تابستان مه غلیظی سراسر منطقه را می پوشاند و‌نسیمی ملایم می‌وزد. کوه‌ها و تپه های سرسبز و زیبا، همچون سرزمین پریان خودنمایی می‌کنند.در اواسط تابستان، بخار می‌وزد، باد می‌وزد و مه موج می‌زند ، کوه‌ها و برآمدگی‌های سرسبز مانند سرزمین پریان خودنمایی می‌کنند.

  • 2022/06/13 17:01:25
  • GMT+08:00
  • /