زیاده‌خواهی، دومین گناه از «7 گناه کبیره» رسانه‌های جریان اصلی غرب
2022/06/12 14:32:01

رسانه‌ها البته به توجه نیاز دارند، اما اگر قرار باشد برای این جلب توجه بدون در نظر گرفتن هیچ خط قرمزی از هر وسیله‌ای استفاده کنند، پس قطعا نیت اصلی و وجدان خبری را از دست خواهند داد.

اما رسانه‌های جریان اصلی غرب در گزارش‌های مربوط به چین چگونه عمل کرده‌اند؟ از ماسک‌ها تا واکسن‌ها و وام‌های کم بهره گرفته تا ابتکار «یک کمربند و یک جاده» هر زمان که چین دست یاری به دیگر کشورها می‌دهد، این گروه از رسانه‌ها با اظهارنظرهای فوری از «نیت‌های ژئوپلیتیکی» چین انتقاد می‌کنند.

وقتی «انتقاد ضد چینی» به رمز رسانه‌های جریان اصلی غرب برای جلب توجه تبدیل شود، آنها به طور فزاینده‌ای ماهیت حریص و زیاده‌خواهانه خود را نشان می‌دهند. این دومین گناه کبیره رسانه‌های غربی است.

  • 2022/06/12 14:32:01
  • GMT+08:00
  • /