بازگشایی شهر شانگهای و تسریع روند احیای اقتصادی
2022/06/11 14:03:20

کلانشهر شانگهای در شرق چین در حال اجرای موثر اقدامات کنترل همه گیری کروناست و همزمان با تمام نیرو روند احیای اقتصاد و بازگشایی خود را به پیش می‌برد. در منطقه «لین گانگ»، ۱۲۲۰ موسسه صنعتی و بیش از ۹۷ هزار نفر از کارکنان آن به روال عادی تولید بازگشتند به گونه‌ای که درصد ازسرگیری کار و تولید به بیش از ۹۰ درصد رسیده است. ۱۶ مرکز مطالعاتیِ زیرمجموعه شعبه شانگهایِ آکادمی علوم و فنون چین نیز کارهای خود را از سر گرفته و ۱۵ هزار پرسنل تحقیقاتی برای انجام وظایف مطالعاتی و پژوهشی گوناگون در تلاش هستند.

اداره ورزش شهرداری شانگهای نیز برای کمک به روند بازگشایی موسسات، ۱۰ اقدام از جمله کاهش و معافیت نرخ اجاره مکان‌های ورزشی عمومی، ارائه کمک‌هزینه به موسسات ورزشی دچار مشکل، ادامه توزیع کوپن‌های مصرف ورزشی و غیره را اتخاذ کرده است.

منطقه «یانگ پو» شانگهای از اول ژوئن، با ارائه خدمات ویژه برای موسسات کلیدی، از طریق «محل+آنلاین» با بیش از ۲۰ موسسه در حوزه‌های مختلف از جمله هوش مصنوعی، تولید هوشمندی و غیره توافقنامه همکاری راهبردی امضا کرده که مبلغ سرمایه گذاری کل آن به ۳۲.۵ میلیارد یوان رسیده و از سوی دیگر، منطقه «چنگ پو» پس از آغاز مجدد تولید، جمعا ۲۱ میلیارد یوان سرمایه به خود جلب کرده است.

 

  • 2022/06/11 14:03:20
  • GMT+08:00
  • /