سفیر روسیه در آمریکا: روابط مسکو-واشنگتن در وضعیت بحرانی قرار دارد
2022/06/11 15:38:44

«آناتولی آنتونوف» سفیر روسیه در ایالت متحده جمعه 10 ژوئن (20 خرداد)، در مصاحبه با خبرگزاری تاس اظهار داشت که روابط روسیه و آمریکا در وضعیت بحرانی قرار داشته و گفتگوی دوجانبه نیز وارد بن‌بست شده است.

این مقام روس همچنان اشاره کرد که روسیه درباره انجام همکاری دیپلماتیک با تمام کشورها موضعی باز را اتخاذ می‌کند به ویژه با توجه به پس‌زمینه چالش‌های کنونی که همکاری تنگاتنگ جامعه جهانی در کنار هم مورد نیاز است.

  • 2022/06/11 15:38:44
  • GMT+08:00
  • /