واکنش هیات چینی به قطع نامه پارلمان اروپا درباره شین جیانگ
2022/06/10 11:39:39

 به گزارش وب سایت پارلمان اروپا در روز 9 ژوئن، پارلمان اروپا همین روز قطع نامه‌ای را درباره وضعیت حقوق بشر چین تصویب کرد که در آن به وضعیت حقوق بشر در منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ چین افترا زده و از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواسته  تا تحریم های بیشتری بر مقامات مربوط چینی اعمال کنند و ممنوعیت واردات اروپایی از به اصطلاح "کالاهای مشکوک به ارتباط با کار اجباری" اعمال کرده و روابط اقتصادی اتحادیه اروپا با پکن را به طور گسترده تر تعدیل کنند.

سخنگوی هیات چینی در اتحادیه اروپا در واکنش به قطع نامه پارلمان اروپا، در روز 9 ژوئن اظهار داشت: قطع نامه مربوط پارلمان اروپا واقعیت ها را نادیده گرفته، ضمن دروغ پردازی به وضعیت حقوق بشر در شین جیانگ چین و سیاست دولت چین در شین جیانگ حمله کرده و وحشیانه در امور داخلی چین دخالت کرده است، نیز قوانین بین‌المللی و اصول اساسی روابط بین‌الملل را نقض  کرده است، چین خشم شدید و مخالفت قاطع خود را اعلام می کند.

وی افزود: ما از پارلمان اروپا می‌خواهیم به حقایق عینی احترام بگذارد، مسیر اشتباه را دنبال نکند، فورا از حمله و لکه دار کردن وضعیت حقوق بشر شین جیانگ و سیاست دولت چین درباره شین جیانگ دست بردارد و به مداخله در امور داخلی چین خاتمه دهد. دولت چین قاطعانه از حق حاکمیت، امنیت و منافع توسعه کشور خود دفاع می کند.

  • 2022/06/10 11:39:39
  • GMT+08:00
  • /