پنج عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل انتخاب شدند
2022/06/10 08:33:35

 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به وقت محلی پنج عضو غیردائم شورای امنیت را برای دو سال آینده انتخاب کردند.

کشورهای ژاپن، سوئیس، مالت، موزامبیک و اکوادور اعضای جدید غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند که دوره دو ساله عضویت آنها از یکم ژانویه ۲۰۲۳ آغاز و جایگزین کشورهای هند، نروژ، ایرلند، کنیا و مکزیک خواهند شد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد ۱۰ عضو غیر دائم و پنج عضو دائم دارد. اعضای غیر دائم به طور یکسال در میان برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند به گونه‌ای که هر سال پنج عضو آن تغییر می‌کنند.

  • 2022/06/10 08:33:35
  • GMT+08:00
  • /