سفر شی جین پینگ به شهر «می شان» استان «سی چوان»
2022/06/09 09:09:59

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین صبح چهارشنبه 18 خرداد به منظور آگاهی از پیشرفت مزارع استاندارد بالا، وضعیت تولید محصولات کشاورزی، اجرای سیاست شکوفایی روستاها، تدابیر انجام شده برای پیشگیری از پاندمی کرونا و حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی، به دهستان «تای هه» از توابع شهر «می شان» استان «سی چوان» سفر کرد.

  • 2022/06/09 09:09:59
  • GMT+08:00
  • /