انفجاری از پروانه‌ها
2022/06/09 14:36:06

انتظار می رود حدود 150 میلیون پروانه در دره پروانه‌های ولایت خودمختار قومهای ‌هانی و یی «هونگ هه» واقع در استان یون‌نان در جنوب غربی چین ظاهر شوند، زیرا کرم های بی شماری در این منطقه وجود دارند که در مدت کوتاهی به پروانه تبدیل می شوند. این دره با داشتن آب و هوای گرم و مرطوب در تمام طول سال، خانه بیش از 400 گونه پروانه است

  • 2022/06/09 14:36:06
  • GMT+08:00
  • /