بازدید شی جین پینگ از روستایی در جنوب غربی چین
2022/06/09 09:20:54

 

شی جین پینگ رهبر چین صبح روز چهارشنبه 18 خرداد/ 8 ژوئن در سفر خود به استان سی چوان از روستای یونگ فنگ بازدید کرد. وی در بازدید خود از وضعیت کشت و کار، تولیدات کشاورزی، توسعه روستا، مهار همه گیری کرونا و حفظ میراث فرهنگی و تاریخی منطقه آگاهی پیدا می کند.

روستای یونگ فنگ در منطقه دونگ پو شهر می شان استان سی چوان در جنوب غربی چین واقع است و با بخش اصلی شهر می شان حدود 10 کیلومتر فاصله دارد. این روستا 2133 خانوار و 5176 نفرجمعیت دارد و در سال های اخیر با توسعه کشاورزی از وضعیت نسبت مرفه برخوردار شده است، طوری که میانگین سرانه درآمد قابل مصرف کشاورزان این روستا در سال 2021 به 28 هزار یوان رسید.

 

  • 2022/06/09 09:20:54
  • GMT+08:00
  • /