بزرگراه آبی!
2022/06/08 16:00:09

 رانندگان در یک بخش از بزرگراه  یونگ‌شیئو- ووچنگ که در دریاچه پویانگ شهر جیو جیانگ استان جیانگ شی در شرق چین غوطه ور شده است، از تجربه خاص تابستانی خود لذت می برند. سطح آب بزرگترین دریاچه آب شیرین چین به دلیل بارندگی اخیر بالا آمده است

  • 2022/06/08 16:00:09
  • GMT+08:00
  • /