برداشت تابستانی در چین
2022/06/08 15:12:14

وزارت کشاورزی و امور روستایی چین اخیراً اعلام کرد که تا 6 ژوئن، 11.13 میلیون هکتار گندم کاشت زمستان در سراسر کشور برداشت خواهد شد که 55 درصد از برداشت سالانه را تشکیل می‎دهد. پیش بینی می شود تا اواسط ماه جاری بیش از 22 میلیون هکتار گندم در چین به انبارها منتقل شود.

امنیت غذایی یکی از مهم ترین امور مدیریت کشور در چین به شمار می رود و با تحقق هدف سالانه تولید غلات، امسال نیز امنیت غذایی در سراسر چین تضمین خواهد شد.

  • 2022/06/08 15:12:14
  • GMT+08:00
  • /