انتخاب رئیس هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل
2022/06/08 09:28:56

 

"چابا کروشی" از کشور مجارستان روز سه شنبه به وقت محلی بعنوان رئیس هفتاد و هفتمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل و جایگزین عبدالله شهید برگزیده شد.

"چابا کروشی " از کشور مجارستان به عنوان رئیس هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل با اجماع برگزیده شد که جایگزین عبدالله شهید رئیس هفتاد و ششمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل از مالدیو می شود. او ریاست هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل را از اواسط سپتامبر برعهده خواهد گرفت.

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز سه شنبه انتخاب چابا کروشی از مجارستان را به عنوان رییس دوره ای جدید مجمع عمومی سازمان ملل متحد تبریک گفت.

چابا کروشی از سال ۲۰۱۰ تاکنون به عنوان سفیر دایم مجارستان در سازمان ملل فعالیت داشته است. وی پیش از آن،  از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰  رئیس بخش اول و دوم اروپا در وزارت امور خارجه مجارستان بود و  از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ به عنوان سفیر مجارستان در یونان خدمت کرده بود.

قبل از آن، کروشی به عنوان معاون سفارت مجارستان در تل آویو خدمت می کرد. او همچنین کاردار سفارت مجارستان در امارات متحده عربی بوده است.

  • 2022/06/08 09:28:56
  • GMT+08:00
  • /