وانگ یی: برای ایجاد سی سال روابط طلایی دیگر میان چین و قزاقستان با هم تلاش کنیم
2022/06/08 09:44:33

 

وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین روز سه شنبه 7 ژوئن با مختار تلئو بردی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قزاقستان در نشست خبری در نورسلطان شرکت کردند.

وانگ یی گفت: دو طرف مذاکراتی عملی، کارآمد و با موضوعات غنی داشتند و توافق کردند که دوستی چین و قزاقستان سنت بیش از هزار ساله دارد و دو کشور برای بیش از 30 سال همکاری کرده اند. با قرار گرفتن در نقطه شروع تاریخی جدید، دو طرف همچنان برپایه اصول حسن همجواری، احترام و اعتماد متقابل، برابری و سود دو طرفه و نتایج برد- برد، همکارهای عملی را عمیق تر ساخته، دوستی سنتی را تقویت بخشیده و 30 سال روابط طلایی دیگر میان خود ایجاد خواهند کرد. وانگ یی همچنین پیشنهاد چهارگانه مطرح کرد که عبارتست از:

اول، اعتماد متقابل استراتژیک بایستی قاطعانه تقویت شود. دو طرف ضمن ایفای نقش هدایت کننده دیپلماسی دولتی رهبران، تبادلات و همکاری در همه سطوح و بخش‌ها را عمیق تر خواهند ساخت. باید در مسیر توسعه متناسب با شرایط ملی خود از یکدیگر حمایت کنند، حمایت متقابل را در مورد مسایل مربوط به منافع اصلی یکدیگر افزایش دهند و روابط خود را  به خوبی مراقبت، مدیریت و توسعه بخشند.

دوم، همکاری ها با سود متقابل را قاطعانه توسعه دهند. دو طرف مایل به تعمیق بیشتر همسویی استراتژی های توسعه و گسترش زمینه ها و فضای جدید برای همکاری هستند. تمام تلاش خود را برای تضمین حرکت قطارهای چین- اروپا، بهره برداری از پتانسیل کریدور حمل و نقل بین المللی ماورای خزر و ارتقای تنوع کانال های قطار انجام خواهند داد.

سوم، بایستی قاطعانه به دوستی میان خود نسل به نسل ادامه دهند. همچنین، دو طرف در مورد ایجاد سرکنسولگری در شهر شی آن و شهر آق تپه و در مورد ایجاد مراکز فرهنگی متقابل به توافق رسیدند. ایجاد دانشکده های فنی مانند مرکز طب سنتی چین و کارگاه لوبان در قزاقستان هر چه سریع تر اجرایی خواهد شد.

چهارم، قاطعانه از انصاف و عدالت بین‌المللی محافظت کنند. دو کشور با تمام نیرو از نظام بین‌الملل با محوریت سازمان ملل حفاظت و با یک جانبه‌گرایی و قلدری مخالفت خواهند کرد.

  • 2022/06/08 09:44:33
  • GMT+08:00
  • /