هر دعوایی به ضرب و جرح تمام نمی شوند!
2022/06/08 15:26:51

دو خرس قطبی نر که گمان می رود بیش از ده سال سن داشته باشند، به مدت نیم ساعت در نزدیکی شهر چرچیل کانادا در حال کشمکش بودند و در حین انجام این کار بر سر یکدیگر غرغر می کردند. اما به گفته براد جوزف، عکاس این تصاویر، در هیچ یک از این دو موجود که به طور حیرت‌انگیزی 10 فوت قد دارند وقتی روی پاهای عقب خود قرار گرفتند، آسیبی مشاهده نشد. زیرا آنها فقط تلاش می‌کردند تا برای فصل جفت‌گیری آماده شوند.

  • 2022/06/08 15:26:51
  • GMT+08:00
  • /