ساختن فرهنگ استفاده از اسلحه از دوران کودکی در آمریکا
2022/06/08 10:08:22

دلیل جدی بودن خشونت با اسلحه در ایالات متحده چیست؟ در میان همه دلایل احتمالی نمی توان فرهنگ سازی برای استفاده از اسلحه در آن کشور را نادیده گرفت. کودکان آمریکایی از گهواره در معرض اسلحه قرار می گیرند. فروشگاه های اسلحه در ایالات متحده فراوان و در همه جا قابل دسترسی هستند و در فیلم ها و برنامه های تلویزیونی و بازی ها هم استفاده از اسلحه همواره دیده می‌ شود. همه اینها بدون شک تأثیری عمیق از فرهنگ خشونت با اسلحه را در ذهن جوانان آمریکایی باقی می گذارد؛ در همین حال، ضعف در کنترل اسلحه در ایالات متحده نیز خشونت با اسلحه را تشدید کرده است.

  • 2022/06/08 10:08:22
  • GMT+08:00
  • /