شگفتی های دریاچه چینگ هایی، خاکریز طولانی در آب
2022/06/08 11:26:58

 منطقه دیدنی ارلانگ‌جیان، واقع در دریاچه چینگ هایی در غرب چین، یک منطقه طولانی و باریک با حدود 25 کیلومتر طول است که تا دریاچه امتداد دارد.

  • 2022/06/08 11:26:58
  • GMT+08:00
  • /