رهاسازی لاک‌پشت‌های دریایی
2022/06/08 11:26:19

 اخیراً 43 لاک پشت دریایی که در اسارت پرورش یافته بودند در سواحل شهرستان هوئی دونگ استان گوانگ‌دونگ چین در اقیانوس رهاسازی شدند.  این لاک‌پشت‌ها پس از نزدیک به یک سال آموزش میدانی به منظور کسب مهارت‌های اولیه بقا، به طبیعت بازگشتند.  برخی از لاک‌پشت‌های دریایی بازگردانده شده، ردیاب‌های موقعیت‌یاب ماهواره‌ای بر پشت خود حمل می‌کنند، که می‌تواند داده‌های مربوط به لاک‌پشت‌های دریایی ازجمله مسیر حرکت آنها را ردیابی و ثبت کند و راهنمایی‌های علمی مفیدی به مسئولان حفاظت از محیط زیست چین بدهد و تلاش‌های آنها را سودمند‌تر کند.

  • 2022/06/08 11:26:19
  • GMT+08:00
  • /