تاکید نماینده چین بر آتش بس و جلوگیری از آسیب درگیری به زنان و کودکان
2022/06/07 09:45:55

دای بینگ، معاون نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه 6 ژوئن در نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی موضوع خشونت جنسی و قاچاق انسان در جریان درگیری در اوکراین گفت: فقط آتش بس، پایان دادن به جنگ و بازگرداندن صلح می تواند از آسیب درگیری به زنان و کودکان جلوگیری کند. ارسال کورکورانه تسلیحات و اعمال تحریم و فشار تنها باعث طولانی تر شدن و گسترش درگیری می شود.

دای بینگ گفت که درگیری اوکراین هزینه سنگینی برای مردم عادی به همراه داشته است و خطرات امنیتی، به ویژه برای زنان و کودکان نگران کننده است. از زمان آغاز درگیری ها، 6.8 میلیون اوکراینی برای پناه بردن به کشورهای همسایه از مرز عبور کرده اند که اکثر آنها زنان و کودکان هستند. چین از روحیه انسان دوستانه کشورهای همسایه اوکراین برای پناه دادن و تضمین نیازهای زندگی اولیه برای پناهندگان از جمله زنان و کودکان قدردانی می کند. در عین حال، افزایش نگران کننده موارد قاچاق انسان، بهره کشی جنسی و سوء استفاده از زنان و کودکان پناهنده نیز وجود دارد. چین خواستار همکاری فوری بین‌المللی برای شناسایی و مجازات جرائم مرتبط و پایان دادن قاطعانه به "آسیب ثانویه" به زنان و کودکان است. ادارات مربوط در سازمان ملل باید با تقویت نظارت و تحلیل، حمایت فنی حرفه ای را برای مبارزه با قاچاق انسان، بهره کشی جنسی و سوء استفاده از زنان ارائه دهند.

این مقام چینی تاکید کرد که ارسال سلاحها و اعمال تحریم و فشار مشکلی را حل نمی کند و تنها درگیری را طولانی تر می کند و گسترش می دهد. مردم اوکراین و کشورهای در حال توسعه هیچ دلیلی برای «پرداخت هزینه» تقابل ژئوپلیتیکی و بلوک‎های قدرت را ندارند. چین بار دیگر از همه طرف‌ها می‌خواهد که صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای را در اولویت قرار دهند و نقش سازنده‌ در حل و فصل مناسب بحران اوکراین ایفا کنند.

  • 2022/06/07 09:45:55
  • GMT+08:00
  • /