زیبایی‌های چهار فصل: کاشت و برداشت در «مانگ جونگ»
2022/06/06 09:34:25

 

«مانگ جونگ» نهمین دوره از بیست و چهار دوره خورشیدی تقویم سنتی چین و سومین دوره خورشیدی تابستان است که امسال از ششم ماه ژوئن شروع می شود.

یک ضرب و المثل چین می گوید، در روز مانگ جونگ، هم مشغول کاشت هستند و هم برداشت؛ یعنی در این روز، گندمزارهای شمال چین زرد می‌شود، در حالی که برنج شالیزارهای جنوب تازه سبز شده و کشاورزان هم مشغول کاشت هستند و هم برداشت.

با توجه به شباهت واژه مانگ در زبان چینی به یک واژه مشابه دیگر به معنی «شلوغ» و واژه «جونگ» که معنی کاشت می‌دهد ، روز مانگ جونگ هم علامت «شروع کشت و کار» و درعین حال یکی از شلوغ‌ترین دوره‌ها برای کشاورزان شمال چین است.

  • 2022/06/06 09:34:25
  • GMT+08:00
  • /