تحقق استفاده مجدد از نسل جدید فضاپیمای سرنشین دار چین
2022/06/05 14:18:12

طبق جدول زمانی ماموریت دفتر مهندسی فضاپیمای سرنشین دار چین، پس از پرتاب فضاپیمای باری تیان جوئو-4، در ماه ژوئن فضاپیمای سرنشین دار شن جوئو-14، ماژول آزمایشی ون تیان ایستگاه فضایی در ماه ژوییه و در ماه اکتبر ماژول آزمایشی ونگ تیان ایستگاه فضایی به فضا پرتاب خواهند شد. سه ماژول آزمایشی ایستگاه فضایی با تشکیل شکل «T» ساخت ایستگاه فضایی چین در مدار را به پایان می‌رسانند. سپس فضاپیمای باری تیان جوئو -5 و فضاپیمای سرنشین دار شن جوئو -15 نیز به فضا پرتاب خواهند شد.

پس از اتمام ساخت ایستگاه فضایی در مدار در سال جاری، این پروژه به مرحله کاربردی و توسعه بیش از 10 سال منتقل می‌شود. طبق برنامه‌ریزی اولیه برای هر سال پرتاب دو فضاپیمای سرنشین دار و دو فضاپیمای باری طراحی شده است. فضانوردان باید برای مدت طولانی در مدار بمانند تا آزمایش‌های علوم فضایی و فنی انجام داده و به تعمیر و مراقبت از ایستگاه فضایی بپردازند.

بر اساس گزارش‌ها، چین به منظور ارتقای بیشتر قابلیت‌های جامع و سطح فنی پروژه، نسل جدیدی از موشک حامل سرنشین و نسل جدیدی از فضاپیماهای سرنشین دار را نیز به مرحله کاربردی خواهد رساند. در این میان استفاده مجدد از نسل جدید موشک حامل سرشین و نسل جدید فضاپیمای سرنشین دار  نیز تحقق خواهد شد.

  • 2022/06/05 14:18:12
  • GMT+08:00
  • /