لذت بردن از تعطیلات عید «قایق اژدها» به روایت تصاویر
2022/06/05 16:44:34

مردم چین از سوم تا پنجم ژوئن (13 تا 15 خردادیعنی همزمان با تعطیلات عید «قایق اژدها» برای تفریح و سرگمی به مناطق زیبا میروند و از اوقات فراغت خود لذت میبرند.


  • 2022/06/05 16:44:34
  • GMT+08:00
  • /