تمجید سفیر اتپوپی از توسعه شگفت‌انگیز چین طی 10 سال گذشته
2022/06/04 16:23:32

«تشوما توگا» سفیر اتیوپی در پکن به تمجید از توسعه چین طی 10 سال گذشته پرداخت و به طور ویژه به فقرزدایی و گذار صنعتی این کشور اشاره کرد.

وی در مصاحبه با وب‌سایت «چاینا دیلی» گفت: چین در ریشه‌کنی فقر مطلق موفق بوده است و توانسته 10 سال زودتر به هدف کاهش فقرِ «برنامه توسعه پایدار 2030 سازمان ملل» دست یابد که برای چین و جهان بسیار حائز اهمیت است.

سفیر اتیوپی همچنین نظر خود را درباره دگرگونی صنعتی چین تشریح کرد و افزود: دگرگونی چین یک پدیده خارق‌العاده است. اقتصاد دیجیتال این کشور بسرعت در حال رشد و گسترش است.

به گفته توگا، اتیوپی چندی است که اقتصاد دیجیتال را به عنوان یکی از ستون‌های اقتصادی در برنامه توسعه پنج ساله خود جای داده است.

سفیر اتیوپی تاکید کرد: کشور ما به اهمیت اقتصاد دیجیتال از جمله اقتصاد الکترونیکی،‌ و همکاری ارتقایافته با شرکت‌های چینی پی برده و همکاری بیشتر میان چین و آفریقا را پیش‌بینی می‌کند.

  • 2022/06/04 16:23:32
  • GMT+08:00
  • /