علائم کرونا دست از سر انگلیسی‌ها بر نمی‌دارد
2022/06/04 16:15:54

نتایج یک بررسی جدید نشان داد حدود دو میلیون نفر در انگلیس بیش از چهار هفته پس از ابتلای اولیه به ویروس کرونا، هنوز علائم طولانی مدت آن را از خود نشان می‌دهند.

بر اساس نظرسنجی «اداره آمار ملی انگلیس» تا اول ماه مه (11 خرداد) از مردمی که در خانه‌های شخصی در این کشور زندگی می‌کنند، حدود 3.1 درصد از آنان هنوز در حال تجربه کردن علائم طولانی مدت کووید-19 هستند.

این آمار 200 هزار نفر بیشتر از کسانی است که برآورد قبلی اداره آمار ملی انگلیس (1.8 میلیون نفر) تا سوم آوریل (14 فروردین) نشان می‌داد.

از این دو میلیون نفر که علائم طولانی مدت خود را گزارش داده‌اند، 442 هزار نفر (22 درصد) برای اولین بار (یا گمان می‌کنند که برای اولین بار) کمتر از 12 هفته قبل به کووید-19 مبتلا شده‌اند، 1.4 میلیون نفر (72 درصد) دستکم 12 هفته پیش از علائم جاری، 826 هزار نفر (42 درصد) دستکم یک سال قبل و 376 هزار نفر (19 درصد) دستکم دو سال قبل به کرونا مبتلا شده‌اند.

«دیوید  استرین» استاد ارشد طب و مشاور افتخاری دانشکده پزشکی دانشگاه «اکستر» در این باره گفت: ما شاهد موارد مبتلایان با علائم طولانی‌مدت کووید-19 به دلیل سویه اومیکرون BA.2 دستکم به همان اندازه سویه‌های قبلی بوده‌ایم. این در حالی است که میزان بستری به اندازه قبل نبوده است.

به گفته این استاد رشته پزشکی نگران‌کننده‌ترین آمار در نظرسنجی اخیر 376 هزار نفری است که بیش از دو سال قبل به کرونا مبتلا شده‌اند.

وی تاکید کرد: این عدد به شکل غیرقابل اجتنابی افزایش خواهد یافت چرا که تمام کسانی که در موج‌های دوم، سوم و چهارم به کرونا مبتلا شده‌اند، همچنان علائم از خود نشان می‌دهند.

  • 2022/06/04 16:15:54
  • GMT+08:00
  • /