حضور دوستان خارجی در جشن« دوان وو»
2022/06/03 16:30:59

دوستان از راه دور آمده اند، چه خوشوقت است! با نزدیک شدن به جشنواره «دوان وو » ، برخی از جوامع مسکونی و مدارس  چین از دوستان خارجی که در چین کار و تحصیل می کنند،  دعوت می کنند تا غذای «جونگ جی »(کوفته برنج ) را  درست کنند، به رقص اژدها ،  حفر کردن  بامبو ، بافتن  طناب های رنگارنگ پردازند  و مشترکا آداب و رسوم جشنواره  دوان وو  را بچشند و فرهنگ سنتی چین را  تجربه کنند. 

در استان جه جیانگ، شرق چین، دوستان خارجی از ایران، آفریقای جنوبی، غنا، کامرون و گرجستان با راهنمایی ساکنان محلی درست کردن «جونگ جی »  کوفته برنجی را یاد میگیرند.


«سارا» 20ساله از ایران در کودکی به همراه والدینش به نینگ بو چین آمد و به مدت 18 سال در چین زندگی کرده است ، وی  نه تنها در جشن های محلی عید دوان وو  در نینگ بو شرکت کرد و لذت درست کردن کوفته برنجی را تجربه کرد، بلکه درک و احساسات او را در مورد عید «دوان وو« و فرهنگ چینی را برای مردم معرفی کردند.
 

  • 2022/06/03 16:30:59
  • GMT+08:00
  • /