همزمانی جشنواره قایق اژدها با کنکور سراسری
2022/06/02 15:40:02

روز سوم ژوئن جشنواره قایق اژدها، جشنواره سنتی چینی است. تا چند روز دیگر هم کنکور سراسری چین برگزار می شود. دانش آموزان دبیرستان از سراسر چین وارد حوزه های برگزاری کنکور می شوند و برای رسیدن به هدف خود تلاش می  کنند.

خوردن زونگ زی، خوراک ویژه که درروز عید قایق اژدها مصرف می شود، یک رسم سنتی چینی است، اما امسال که جشنواره قایق اژدها با کنکور همزمان می شود، یک نوع زونگ زی "جادویی" یعنی "زونگ زی قلم" هم درست می شود. این نوع زونگ زی باریک تر از زونگ زی معمولی است و شکل آن شبیه قلم موی نوشتاری است. تلفظ چینی نام آن "بی زونگ" بسیار شبیه به "پذیرفتن، انتخاب شدن" است که می تواند یک نشان موفقیت در کنکور و ورود به دانشگاه باشد و همچنین، علامت شانس خوب در آزمون است. والدین برخی مناطق مختلف چین در آستانه کنکور برای فرزندان خود "زونگ زی قلم" درست می کنند، به این امید که پس از صرف غذا بچه ها نمرات خوب بگیرند.

  • 2022/06/02 15:40:02
  • GMT+08:00
  • /