زندگی روی دوچرخه
2022/06/02 11:58:51

روز جمعه سوم ژوئن روز جهانی دوچرخه است. مردم چین با دوچرخه پیوندی ناگسستنی دارند. در دهه‌های 1970 و 1980،  دوچرخه‌ اساسی‌ترین وسیله حمل‌ونقل برای مردم چین بود. سیل دوچرخه‌ در طول رفت‌وآمد روزانه در شهرها بسیار "دیدنی" بود و به این ترتیب چین را صریحا "پادشاهی دوچرخه" نامیدند.

از دهه 1990 تا اوایل این قرن، اتومبیل های شخصی به هزاران خانه راه یافته و دوچرخه ها به تدریج از جاده های شهری محو شدند. طی ده سال گذشته، با افزایش آگاهی مردم از حفاظت از محیط زیست و بهداشت، دوچرخه ها بار دیگر بازگشتند!  دوچرخه های رنگارنگ، دوچرخه های جاده ای، دوچرخه های کوهستانی و غیره حالا در هر جا دیده می شود. اکنون دوچرخه به نماد روند زندگی کم کربن تبدیل شده است.

همراه با توسعه و رواج دوچرخه سواری در چین، مسابقات دوچرخه سواری نیز بیشتر می شود. علاوه بر مسابقات جاده ای رایج، مسابقات کوهستانی، مسابقات BMX و مسابقات دوچرخه سواری تعادلی کودکان نیز وجود دارد.

از "ابزار حمل و نقل" اولیه تا "ابزار ملی بدنسازی" و "صنعت ورزشی نوظهور" کنونی، "زندگی روی دوچرخه" در میان مردم چین مدام در حال تغییر است.

  • 2022/06/02 11:58:51
  • GMT+08:00
  • /